Arquivo da categoría: ouvido

Busca as figuras

 

Move o círculo por toda a imaxe para atopares o que se pregunta en cada exercicio. Despois escríbeo no cadro inferior.

 
 

Figuras

Ordena as letras nos cadros superiores para completarles os nomes das figuras que ves:

Os nomes das notas I

Leva o nome das notas cara o lugar que lle corresponda:

 
 

Os nomes das notas

Leva o nome das notas cara o lugar que lle corresponda: