1

Notazio alfabetikoan nota bakoitzak izki batn izena du: