Noten izenen historia

Irakurri nondik datozen noten izenaren historia eta ondorengo ariketak egin:

Bitarteak Arrastatu

Goiko irudietan klikatu bitarteak entzuteko eta eskubikoak arrastatu dagokien lekuetara:

Bitarte Zuzena Aukeratu

Azpiko gezian sakatu musika entzuteko eta bitarte zuzena aukeratu:

Bitarteak Identifikatu I

Irudietan klikatu bitarteak entzuteko eta etiketak arrastatu dagokien lekuetara:    

Bitarteak Klasifikatu

Arrastatu bitarteak dagokien lekuetara.     

Erritmoak identifikatu 4/4-ko konpasan

Azpiko gezia sakatu erritmoak entzuteko. Ondoren, zati zuzena aukeratu:

Instrumentua identifikatu

Azpiko gezian sakatu musika entzuteko. Ondoren jotzen duen instrumentoaren letrak sakatu bere izena osatu arte, urkatuan…

Erritmoak identifikatu 3/4-ko konpasan

Azpiko gezia sakatu erritmoak entzuteko. Ondoren, zati zuzena aukeratu:

Nork jotzen du?

Goiko irudietan sakatu soinua entzuteko. Jotzen duen instrumentoa identifikatu eta beheko irudiak arrastatu dagokien lekuetara:

Instrumentuen Familiak

Instrumentoak arrastaka eraman dagokien kutxetara familiaren arabera:  

Letra zopa instrumentala

Instrumentoen izenak aurkitu letra zopa hauetan: