Coloca as alteracións (1)

Escoita a música e coloca as alteracións onde corresponda     

Identifica os instrumentos

Os instrumentos musicais

Identifica os instrumentos musicais:

As figuras e os seus silencios

Emparella cada figura co seu silencio

Dictados interválicos III

Arrastra cada nota para completares as series de intervalos tal e como se escoitan.    

Tríade maior ou menor? – 2

[inline][script type=”text/javascript”] jQuery(‘#content’).removeClass(‘layout-right’).addClass(‘layout-none’); jQuery(‘.entry’).addClass(‘backgroundGreen opacity box’); [/script][/inline] Escoita os acordes tríades e despois identifica se son…

Ordea os acordes

[inline][script type=”text/javascript”] jQuery(‘#content’).removeClass(‘layout-right’).addClass(‘layout-none’); jQuery(‘.entry’).addClass(‘backgroundGreen opacity box’); [/script][/inline] Preme a frecha inferior para escoitares os sons. Despois…

¿Tríade Maior ou Menor?

Escoita como son as tríades maiores e menores. Despois fai os exercicios para practicares: Fai clic…

Como está afinado o segundo instrumento?

[inline][script type=”text/javascript”] jQuery(‘#content’).removeClass(‘layout-right’).addClass(‘layout-none’); jQuery(‘.entry’).addClass(‘backgroundGreen opacity box’); [/script][/inline] Se fas clic na frecha da barra inferior escoitarás…

Compás fantasma

Preme sobre a frecha inferior para escoitares unha canción. Entrementres move o círculo para atopares o…

Distingue as articulacións

Fai clic na frecha inferior para escoitares o son. Despois selecciona a imaxe que corresponda:  …

Coloca as alteracións

Escoita a música e coloca as alteracións onde corresponda    

Arrastra os intervalos

Preme sobre as pezas da esquerda para escoitar os intervalos. Arrastra as da dereita ó seu…

Emparella os instrumentos

Emparella os instrumentos: 

Ordea os compases en 3/8

Escoita o son facendo clic na frecha inferior e despois ordea as imaxes