Os instrumentos musicais

Identifica os instrumentos musicais:

Os nomes dos instrumentos

Arrastra as pazas da dereita ó lugar que lle corresponde. 

Familias Instrumentais

Arrastra os instrumentos a cadansúas caixas atendendo á familia instrumental áque pertencen:     

Crebacabezas dos instrumentos de Percusión

Fai estes crebacabezas de instrumentos de Percusión mentres escoitas o seu son (Para escoitares o son,…

Crebacabezas dos instrumentos de Corda Fretada

Fai estes crebacabezas de instrumentos de Corda Fretada mentres escoitas o seu son (Para escuchar el…

Crebacabezas de instrumentos de Vento Madeira

Fai estes crebacabezas de instrumentos de Vento Madeira mentres escoitas o seu son (Para escuchar el…

Os instrumentos e os seus complementos

Emparella cada instrumento co seu complemento: 

Sopa de letras instrumental

Atopa os nomes dos instrumentos nesta sopa de letras: 

Familias instrumentais I