Gaizki dagoen konpasa aukeratu 6/8ko konpasan

Gaizki dauden konpasa edo konpasak aukeratu segida bakoitzean.

Bitarteak klasifikatu – 2

Bitarte hauek sailkatu.  

Tonua ala tonuerdia? – II

Arrastatu etiketak bitarteetara TONUAren ala TONUERDIA diren arabera.

Marra banatzaileak jarri 3/8ko konpasetan

Pentegrama hauei marra banatzaileak falta zaizkie. Eskubien agertzen diren marrak arrastatu hutsunetara konpasak ondo osatzeko.

Pasahitza musikako terminoekin

6/4 ko konpasak osatu

Osatu 6/4ko konpasak emandako irudiekin. Zailtasun ezberdinetan egin dezakezu:

Enarmoniak aukeratu II-1

Enarmoniak aukeratu: 

Eskala minor-motak

Eskala Minorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren:

Eskala maior-motak

Eskala Maiorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren:

Bitarte enarmonikoak

Bitarte enarmonikoen bikoteak aukeratu 

Bitarteak Klasifikatu

Bi aukera dituzu nolakoak diren bitarte hauek aukeratzeko.