Eskalako Graduak

Eskalaren gradoak eraman dagokien lekuetara:

Gaizki dagoen konpasa aukeratu 6/8ko konpasan

Ariketa bakoitzean gaizki dagoen konpasa edo konpasak aukeratu:

Bitarteak klasifikatu – 2

Bitarte hauek klasifikatu:

Asmatu konpositorea

Euskal instrumentuen gurutzegrama

Euskal instrumentuak ikasi gurutzegrama honekin:

Perkusio-instrumentuen sailkapena.

PERKUSIO instrumentuen sailkapena ikasi ariketa hauen bidez:

Haize instrumentuen sailkapena

HAIZE instrumentuen sailkapena ikasi ariketa hauen bidez: 

Tonalitate minorrak

Tonalitate minorrak ikasi ariketa hauekin.:

Tonua ala tonuerdia? – II

Bitarteak arrastaka eraman dagokien kutxetara:       

Gaizki dagoen konpasa aurkitu 2/4ko konpasan

Gaizki dagoen konpasa edo konpasak aukeratu:

Marra banatzaileak jarri 3/8ko konpasetan

Pentagrama hauei marra banatzaileak falta zaizkie. Eskubian agertzen diren marra banatzaileak arrastatu behar dituzue doakien hutsunetara…

Marra banatzaileak jarri 3/4-ko konpasan.

Marra banatzaileak arrastatu doakien hutsunetara partitura hauen konpasak osatzeko:

Tonalitate maiorrak

Tonalitate maiorrak ikasi ariketa hauekin:

Notazio alfabetikoa – parekatu

Nota bakoitza bere izenarekin parekatu notazio alfabetikoan.

Triada Maiorrak eta minorrak – 2