Oinarrizko Maila


[inline][script type=”text/javascript”]
jQuery(‘#content’).removeClass(‘layout-right’).addClass(‘layout-none’);
jQuery(‘.entry’).addClass(‘backgroundGreen opacity box’);
[/script][/inline]

Instrumentoak

Entzumena


Diktaketa


Lengoia Musikala


Instrumentuak identifikatu


Entzumena


Akordeak ordenatu


Lenguaje Musical


Erritmoak identifikatu 2/4ko konpasan


Lengoia Musikala


Erritmoak identifikatu 3/4 konpasan


Lengoia Musikala


Erritmoak identifikatu 4/4 konpasan


Lenguaje Musical


Instrumentoak parekatu


Lengoaia Musikala


Bitarteak arrastatu


Lenguaje Musical


Artikulazioak bereizi


entzumena


Soinu gurutzegrama

Lenguaje Musical


Nola dago afinatua bigarren instrumentoa?


Entzumena


Mamu konpasa


Lenguaje Musical


4/4-ko konpasak ordenatu


Lenguaje Musical


3/8-ko konpasak ordenatu


Lenguaje Musical


Aldakariak jarri


Lenguaje Musical


Triada maior edo minor?


Instrumentoak


Bitarte Diktaketa I

Instrumentoak

Lengoaia Musikala


Bitarteak izendatu


Instrumentoak


Tonalitateen dominoa I


Lengoaia Musikala


Gaizki dagoen konpasa aurkitu


Kultura Musikala


Baliokidetasunak


Musika lengoaia


Tonua ala tonuerdia?


Entzumena


Ñabardurak


Oído


Fa klabean irakurtzen


Oído


SOL klabean irakurtzen


Lengoai Musikala


2/4ko konpasak osatu


Lengoaia Musikala


3/4ko konpasak osatu


Lengoaia Musikala


4/4ko konpasak osatu


Lenguaje Musical


Marra banatzaileak jarri 3/4 eta 4/4-ko konpasetan


Lenguaje Musical


Marra banatzaileak jarri 3/8 eta 6/8-ko konpasetan


Lenguaje Musical


Bitarte bidunen tonu eta tonuerdiak kontatu


Lenguaje Musical


Bitarte hirudunen tonu eta tonuerdiak kontatu


Lenguaje Musical


Bitarte laudunen tonu eta tonuerdiak kontatu


Lenguaje Musical


Bitarte bosdunen tonu eta tonuerdiak kontatu


Lenguaje Musical


Armadurak tonalitate MAIORRETAN


Lenguaje Musical


Armadurak tonalitate MINORRETAN


Lenguaje Musical


Notazio alfabetikoa


Lenguaje Musical


Tonalitate maiorrak sostenituekin


Lenguaje Musical


Tonalitate maiorrak bemolekin


Lenguaje Musical


Tonalitate minorrak sostenituekin


Lenguaje Musical


Tonalitate minorrak bemolekin


Lenguaje Musical


Enarmoniak aukeratu – I


Lenguaje Musical


Enarmoniak arrastatu


Lenguaje Musical


Triada maiorrak eta minorrak identifikatu


Lenguaje Musical


Triada maior eta minorren izenak

Entzumena
Entzumena


Instrumentuak


Entzumena


Instrumentuen Ezaugarriak


Entzumena


Instrumentuen Familiak


Entzumena


Mamu Instrumentua


Entzumena


Musika-taldeak identifikatu I


Entzumena


Behiei ere jazz-a gustatzen zaie


Instrumentoak


Famili galderak


Instrumentoak


Hari instrumentuen sailkapena


Instrumentoak


Haize instrumentuen gurutzegrama


Instrumentoak


Musika-tresnen pasahitza