Eskala maior-motak

Eskala Maiorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren: