Noten izenen historia

Irakurri nondik datozen noten izenaren historia eta ondorengo ariketak egin: