Armadurak tonalitate minorretan

Aldakariak kendu (ala ez) tonalitate minorren armadurak eraikitzeko

Armadurak tonalitate maiorretan

Soberan dauden aldakarien gainean sakatu hurrengo tonalitate maiorreko armadurak utzi arte.