Eskala minor-motak

Eskala Minorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren:    

Eskala maior-motak

Eskala Maiorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren: