Musika Hizkuntza I (berritzen)

2/4 ko konpasak osatu

2/4ko konpasak osatu iematen diren irudiekin. Bi zailtasun maila daude. Erraza: konpasak hutsik daude eta emandako irudiak sartu behar dira eta zailago: irudiak daude konpasetan eta emandako irudiekin bete behar…

3/4ko konpasak osatu

3/4ko konpasak osatu irudiekin

4/4 ko konpasak osatu

4/4ko konpasak osatu ondoan dauden irudiekin

Armadurak tonalitate maiorretan

Soberan dauden aldakarien gainean sakatu hurrengo tonalitate maiorreko armadurak utzi arte.

Armadurak tonalitate minorretan

Aldakariak kendu (ala ez) tonalitate minorren armadurak eraikitzeko

Bitarteak izendatu – 2

Etiketak arrastaka eraman doakien bitartetara: 

Bitarteak klasifikatu – 1

Bitarte hauen tonuak eta tonuerdiak kontatu eta ondoren, klasifikatu  

Bitarteen zenbaketa

Hau, bitarteen zenbaketa lantzeko ariketa da. Aldakaririk gabe.

Bitarteen zenbaketa – 2

Klikatu doakien erantzunen gainean bitarte hauek zenbatzeko:

Enarmoniak aukeratu – 1

Enarmoniak aukeratu:

Enarmoniak aukeratu – 2

Soinu bereko notak aukeratu.

Enarmonizatu

Bigarren nota enarmonizatu beheko aldakari bat arrastaka eramaten doakion lekura.

Eskalako graduak ikasi

Eskalako graduak ikusi eta gero ondo ikasi dituzun jakiketo ariketatxoa egin:

Fa klabean irakurtzen – 1

Fa klabean irakurtzen ikasi atalka ariketa honekin:

Fa klabean irakurtzen – 2

Noten izenak eraman doakien lekuetara:

Fa klabean irakurtzen – 3

Noten izenak eta haien irudiak parekatu:

Fa klabean irakurtzen – 4

Borobilak doakien lekuetara eraman. Kontutan eduki ezkerrean dagoen irudian, zer notak ager daitezken jakiteko.

Gaizki dagoen konpasa aurkitu 2/4ko konpasan

Gaizki dagoen konpasa edo konpasak aukeratu:

Gaizki dagoen konpasa aurkitu 3/4ko konpasan

Gaizki dagoen konpasa edo konpasak aukeratu:

Gaizki dagoen konpasa aurkitu 4/4ko konpasan

Gaizki dagoen konpasa aurkitu:

Irudien Baliokidetasunak

Irudiak arrastaka eraman eskatutako irudiaren iraupena osatuz.

Irudien Bingoa – I

“Goiko laukian klikatu testu bat ager dadin. Doakion irudiaren gainean klik egin  kartoi osoa bukatu arte.

Letra zopa – ñabardurak

Ñabardurak aurkitu letra zopa honetan: 

Marra banatzaileak jarri 3/4-ko konpasan.

Marra banatzaileak arrastatu doakien hutsunetara partitura hauen konpasak osatzeko:

Marra banatzaileak jarri 4/4-ko konpasan.

Marra banatzaileak arrastatu doakien hutsunetara partitura hauen konpasak osatzeko:

Marra banatzaileak jarri 6/8-ko konpasetan

Marra banatzaileak arrastatu doakien hutsunetara partitura hauen konpasak osatzeko:

Marra banatzaileak jarri gabon kanta hauei

Gabon kanta hauei marra banatzaileak falta zaizkie. Eskubian daudenak arrastaka eraman haien lekuetara konpasak osatzeko:

Notazio alfabetikoa – parekatu

Nota bakoitza bere izenarekin parekatu notazio alfabetikoan.

Notazio alfabetikoa ( zifratze anglo-saxoia )

Hemen dituzue notazio alfabetikoa  lantzeko ariketa batzuk: 

Sol klabean irakurtzen – 1

Ikasi Sol klabean notak irakurtzen ariketa hauekin. Atal bakoitzean ariketa infinituak dituzu, beraz, ondo dakizula ikusten duzunean, beste atal batera pasa zaitez.

Sol klabean irakurtzen – 2

Noten izenak doakien lekuetara arrastatu:

Sol klabean irakurtzen – 3

Noten izenean eta haien irudikapen grafikoetan klikatu denak desagertu arte

Tonalitate maiorrak bemolekin

Armaduren irudiak aukeratu behar dira agertzen diren tonalitateen arabera 

Tonalitate maiorrak sostenituekin

Armaduren irudiak aukeratu agertzen diren tonalitateen arabera

Tonalitate minorrak bemolekin

Armaduren irudiak aukeratu agertzen diren tonalitateen arabera

Tonalitate minorrak sostenituekin

Armaduren irudiak aukeratu agertzen diren tonalitateen arabera

Tonalitateak identifikatu

Tonalitateak arrastatu doakien armaduretara:     

Tonuerdiak aukeratu

Tonuerdietan klik egin bakarrik tonuak gelditu arte:

Triada maiorrak eta minorrak – 1

Triaden izenak doakien lekuetara eraman.

Triada Maiorrak eta minorrak – 2

Identifikatu triada maiorrak eta minorrak triada bakoitza bere izenarekin parekatzen ariketa honetan.

Triada maiorrak eta minorrak – 3

Triada maiorrak eta minorrak ikasi eta identifikatu ariketa hauekin.